Servicii Resurse umane si de administrare personal

Gestiunea serviciilor de resurse umane dintr-o companie au devenit din ce in ce mai complexe, necesita un volum de munca din ce in ce mai mare.
In scopul venirii in sprijinul clientilor sai, compania noastra servicii complexe de resurse umane.


Servicii de administrare a personalului

Intocmire revisal conform HG 500.
Intocmirea , incheierea si declararea in revisal a contractelor individuale de munca;
Intocmirea dosarului de personal, obtinerea de la salariat a documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar;
Intocmirea documentelor aferente modificarilor contractului individual de munca;
Intocmirea adeverintelor de vechime pentru salariatii care nu au intocmit carnet de munca;
Intocmirea adeverintelor solicitate de salariatii societatilor cliente;
Intocmirea rapoartelor de personal solicitate de client;
Oferim consultanta legislativa pentru problemele aparute in domeniul relatiilor de munca;
Acordam asistenta in cadrul controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii.


Servicii de salarizare

Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale de munca, a modificarilor de stare civila si salariale, a deciziilor de incetare a activitatii, sanctionare etc.;
Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.;
Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
Calculul retinerilor si popririlor salariale;
Intocmirea statelor de plata ;
Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;
Intocmirea declaratiei unice 112 si transmiterea acesteia;
Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii;
Oferim consultanta legislativa in orice problema de calcul salarial.


Servicii de consiliere in domeniul resurselor umane

Acordam consiliere la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca;
Acordam consiliere la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare;
Acordam consiliere privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare;
Intocmim fise de post pentru salariati;
Intocmim Regulamentul de Ordine Interna;
Acordam consiliere in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.